Ambassadörsposten innehas normalt under fem år, men Lars-Hjalmar Wide slutar efter tre år. Anledningen är att han går i pension. Hans efterträdare Teppo Tauriainen har varit anställd i utrikesförvaltningen i 30 år, under vilka han haft olika tjänster och uppdrag växelvis utomlands och i Stockholm.
– Sedan två år tillbaka är jag utrikesråd på UD i Stockholm med ansvar för handelspolitik och handelsfrämjande. I listan över mina utlandsstationeringar ingår Finland, Chile, Singapore och Kanada, varav de två sistnämnda i egenskap av ambassadör, berättar Tauriainen.

Vilken är din relation till Spanien?
– Jag har en lång och nära relation till Spanien. Under mina studieår var jag i Spanien i två omgångar för att studera spanska. Jag hade också förmånen att ha ett praktikjobb på ett svenskt företag i Madrid en sommar i mitten av 1980-talet. Har sedan dess besökt Spanien regelbundet, om än bara för korta perioder.

Hur ser du på din nya ansvarspost?
– Spanien är ett viktigt land inom EU och ett land med vilket vi på svensk sida behöver söka allianser i för Sverige viktiga frågor.

Vilka blir dina första och främsta uppgifter?
– Jag ser fram mot att fortsätta det goda arbete som ambassaden i Madrid gör vad gäller att främja svenska intressen i Spanien. Det handlar om att fortsatt ge relevant och bra service till de svenskar som bor i eller reser till Spanien och som behöver nyttja ambassadens tjänster. Jag vill också att vi ska fortsätta att sätta Sverige på kartan i Spanien och informera om Sverige på bred front rörande allt från svenska företags erbjudanden till svensk kultur och svenska erfarenheter av hur vi löser samhällsutmaningar som vi delar med Spanien. Jag hoppas också att ambassaden ska kunna hjälpa till att skapa allianser mellan Sverige och Spanien för att driva frågor i EU där vi har gemensamma intressen.