2015-08-14 16:05:09
Spanska advokater brukar som regel erbjuda bestämd prisuppgift eller circa pris i samband med biträde vid köp av fastighet i Spanien, vanligen 1 procent av köpeskillingen. Observera att arvodet i så fall ska innefatta allt arbete, oavsett uppdragets omfattning, svårighetsgrad eller tidsåtgången. Ett skriftligt uppdragsavtal bör alltid upprättas. Uppdragsavtalet kommer i så fall att reglera vad som gäller mellan klient och advokat. Varje advokat kan ha egna regler för prissättning men arvodet ska alltid vara skäligt.
Olaf Medina Hellgren, Advokatfirman Wallin & Partners
2015-08-15 17:54:18
Det allra vanligaste är 1 % av köpeskillingen. Dock är ju denna kostnad bara en liten del av den totala summan som man måste betala för att köpa boende i Spanien. Man brukar, lite slarvigt, säga att det totalt kostar 10 % utöver köpeskillingen, men ibland kan det bli en betydligt högre procentsats, då flera kostnader är fasta. Vid köp av nyproduktion är även skattedelen högre, varför man här oftare talar om 14-15 %.

Så vid köp av fastighet för 130 000 euro kostar advokaten alltså bara 1 300. Det får man inte många advokattimmar i Sverige för.
Monica Silverstrand, fristående köpmäklare
2018-09-26 08:37:12
Vad är advokatarvodet vid en utredning gällande ekonomiska oegentligheter mellan fd äkta makar och deras företag ?
P