De nya tarifferna trädde i kraft 1 juni och en granskning av det första dygnet visar att skillnaden mellan den dyraste tiden och den billigaste var som mest på 116 procent.
De exakta priserna är omöjliga att känna till i förväg, då taxan hela tiden varierar. Däremot har det fastställts tre olika tariffer under dygnet, anpassat efter efterfrågan och där den rörliga kostnaden är avsevärt dyrare klockan 10.00-14.00 och 18.00-22.00. Mellantaxan gäller 08.00-10.00, 14.00-18.00 och 22.00-00.00, medan det är billigast att konsumera el nattetid, 00.00-08.00. Den lägsta tariffen gäller även hela dygnet på helgerna samt helgdagar.

Enligt konkurrensverket CNMC innebär de nya tarifferna en genomsnittlig besparing för de abonnenter som hittills haft fast taxa på 6,7 procent, om de inte ändrar sina rutiner. Besparingen uppges samtidigt kunna uppgå till mellan 200 och 300 euro om året för ett normalhushåll, om förbrukningen effektiviseras.

De som redan haft en rörlig dygnstaxa, som utgör omkring en tredjedel av abonnenterna, uppges däremot uppleva en svag prisökning på omkring två euro i månaden för ett genomsnittligt hushåll.

Ett flertal konsumentorganisationer kritiserar den nya taxan som de menar drabbar inte minst de som har sämre ekonomi, som nu tvingas utföra diverse hussysslor som att stryka, på obekväma tider.