PP-regeringen införde 2015 ett dekret för att skydda den traditionella taxisektorn och blidka de uppretade taxichaufförerna, gentemot de nya transportföretagen typ Uber och Cabify. Dessa hade överklagat dekretet med argumentet att det bryter mot den fria konkurrensen.

Högsta domstolen finner att begränsningen är motiverad om den värnar om en taxisektorn som är klassad som av allmännyttigt intresse. Däremot ger HD anmälarna rätt när det gäller grundkravet på att de verksamma företagen måste ha en flotta på minst sju egna bilar. Detta rivs sålunda upp och möjliggör för de nya transportbolagen att kunna verka med egenföretagare, som för det mesta kör sin egen bil.