Polisinspektören heter Miguel Camacho och är expert på matematik och statistik. Han intervjuas av tidningen El País om systemet, som uppges kunna säkerställa med 91 procents effektivitet om en anmälan är falsk. Den har utarbetats i samarbete med flera professorer och baserar sig på algoritmer.

Det finns både ord och meningsuppbyggnader som förekommer i betydligt större skala i falska anmälningar. Som bas har brukats 534 anmälningar som visade sig vara samma och 588 som styrkts som falska.

En grundregel är att falska anmälningar är betydligt mindre detaljerade än sanna. Dessutom uppges de påhittade brotten ofta ske långt från det egna närområdet, för att undvika att det kan motbevisas av bekanta.