Ministerrådet har antagit ett dekret som på sikt gör det möjligt att riva upp tusentals licenser för så kallade VTC, som Uber och Cabify. I praktiken ska regionalmyndigheter och kommuner om fyra år kunna häva nuvarande tillstånd eller inskränka VTC-bolagens rätt att utföra körningar i specifika stadskärnor.

Beslutet fattas efter påtryckningar från den traditionella taxisektorn, som föranledde regeringen att lova åtgärder som begränsar de nya transporttjänsternas frammarsch. VTC-bolagen hade detta på känn och höll en egen demonstration i Madrid 27 september, där de försvarade sin rätt att försörja sina familjer. Liksom den traditionella taxisektorn i juli skar de av trafiken på huvudavenyn La Castellana, men antalet demonstranter var en bråkdel mot dem som drog ut på gatorna i juli.

Nuvarande bestämmelser gör gällande att det endast får förekomma en VTC-licens per 30 taxilicenser, men genom juridiska processer fortsätter antalet VTC-licenser att öka kraftigt. På Costa del Sol är andelen nere i en per tre taxilicenser.