Manifestationen anslöt sig till de så kallade Fridays For Future, där främst skoleveler strejkar för miljön. Det är en rörelse som startats av 16-åriga svenskan Greta Thunberg och som spridit sig lavinartat. Huvudbudskapet är att klimatförändringarna inom elva år kommer att vara oåterkalleliga samt att de nuvarande makthavarna inte gör tillräckligt för att garantera kommande generationer en beboelig planet.