Den benämningen görs av den spanske utrikesministern Josep Borrel, som också betonar att överenskommelsen huvudsakligen är av skattemässig art. Avtalet har till mål att bekämpa skattebedrägerier och främst då falska registreringar i Gibraltar av både privatpersoner och bolag som i verkligheten bor och verkar i Spanien. I detta syfte kommer skattemyndigheterna i Spanien och på klippan att öka sitt informationsutbyte.

Överenskommelsen garanterar vidare brittiska medborgare som bor i Spanien rösträtt i de spanska lokalvalen, liksom spanska medborgare bofasta i Storbritannien får rösta lokalt där.

Avtalet, som måste godkännas av de respektive ländernas parlament, har för avsikt att föregå Storbritanniens väntade utträde ur EU.