Efter flera svåra år upplever företagssektorn i Spanien en stabil återhämtning. Det märks inte minst inom Svensk-Spanska Handelskammaren, som inför 2018 sett över sina medlemskategorier och valt att ge ut en årsbok. Det är den första trycksaken som Kammaren publicerar, efter att den tidigare kvartalstidningen INFO lades ned 2016.

Handelskammaren har i dagsläget cirka 230 medlemmar, som omfattar både spanska och svenska företag, från multinationella bolag till enskilda företagare och privatmedlemmar. Ett 20-tal är så kallade guldmedlemmar eller ”protectores”, som betalar en högre avgift för att stödja kammaren, i utbyte mot särskild exponering. Guldmedlemmarna har bland annat var sin helsida i den nya årsboken samt sin logotyp på framskjutna platser som baksidan av årsboken och Kammarens hemsida.

De senaste åren har Handelskammaren också utökat sina delegationer, för att nå ut till så många svenska företagare runt om i Spanien som möjligt. Medlemmarna i delegationerna erbjuds egna lokala aktiviteter och har 40 procents rabatt på årsavgiften.

De flesta evenemang som arrangeras av Svensk-Spanska Handelskammaren hålls i Madrid, många av dem i det svenska ambassadresidenset. Där presenterades bland annat 18 oktober studien ”Företagsklimatet för svenska företag i Spanien”, som tas fram vartannat år av Kammaren och den svenska kommunikationsbyrån Kreab. Studien analyserar de svenska företagens situation i Spanien i syfte att förstärka relationerna mellan Sverige och Spanien.

I dagsläget finns det drygt 200 svenska företag på plats i Spanien, av vilka mer än hälften (55,8 procent) är förlagda i Madrid, medan 26 procent befinner sig i Katalonien. De har i genomsnitt varit verksamma i landet i 24 år.

Studien visar att dessa företag ser Spanien som en tillväxtmarknad med stor potential, både inom Spanien i sig men också för vidare etablering i Södra Europa och i Latinamerika. Drygt hälften (52,7 procent) av de svenska företagen räknade med att öka sin omsättning under 2017, med i genomsnitt 22,5 procent, vilket uppmuntrar till investeringar inom kommunikation, marknadsföring, utbildning, teknik och rekrytering.
Att de svenska bolagens närvaro på den spanska marknaden kommer att fortsätta att växa, visas även av att 44,5 procent av företagen ökade sin personalstyrka under förra året, vilket skapade omkring 3 500 nya anställningar.

De mest efterfrågade medarbetarna är de med kunskap inom affärsutveckling med särskild fokus på digitalisering. Medan de spanska yrkesverksammas produktivitet, engagemang och anpassningsförmåga till nya kulturer ses som deras främsta styrkor, anses språkkunskaper vara det som främst behöver förbättras för att möta näringslivets behov. Dessutom uppmanar de svenska företagen spanska politiker att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och förbättra de skattemässiga incitament som talar för ökad investering och rekrytering.

Studien kan kan hämtas i sin helhet på Svensk-Spanska Handelskammarens hemsida:
http://www.cchs.es