2018-02-19 13:31:51
En tidningsartikel om detta med hänvisning till lagtexten.
https://elpais.com

Gunnar