Expertsvar:2018-04-02 09:54:32

Jag är inte bekant med förordningarna i Sverige, men det är som du själv skriver kutym i Spanien att göra två kallelser i samma skrivelse, till bostadsägarstämmorna. Anledningen är att om inte mer än häften av de kallade är närvarande vid den första kallelsen kan mötet ej hållas och detta sker i princip ALDRIG. Om man inte automatiskt hade en andra kallelse, som inte kräver en minimandel närvarande, skulle comunidadmöten i princip aldrig kunna hållas, då det brukar vara en bråkdel som närvarar. Åtminstone på Costa del Sol, där många ägare endast brukar boendet som semesterbostad. Många beslut i en ägarförening kräver däremot kvalificerad majoritet eller till och med fullständig enighet från både alla ägare, för att kunna antas.
Mats Björkman/Sydkusten
2018-04-03 09:26:21
Jo, det är ju så det är – men vad är andemeningen med lagen?
Oavsett om ägaren är ”utlänning” eller bor i en annan del av Spanien och ser lägenheten som en semesterbostad eller en investering, så tror jag de flesta vill att byggnaden ska skötas så bra som möjligt och de vill gärna påverka om de bara kan.
Annat som försvårar är att administratören begär in fullmakt från många boende och blir en stor maktfaktor. Det är omöjligt i Sverige där fullmakt bara kan ges till annan ägare.
Vad säger spanska lagen om detta?
Dessutom försvåras det av att administratören (i vissa communidader?) av integritetsskäl inte lämnar ut kontaktuppgifter till andra ägare, vilket gör det svårt att kommunicera med varandra.
Vad säger spanska lagen om detta?
jn