Det är främst priset på livsmedel och icke alkoholhaltiga drycker som sjunkit. På årsbasis sjönk inflationen preliminärt med 0,1 procentenheter till 2,2 procent. Den definitiva siffran presenteras i mitten av augusti.