Efter ett flertal månaders blockering i den så kallade Toledopaktskommissionen har medlemmarna med bred majoritet antagit inflationsanpassningen. Det inkluderar Partido Popular, som 2012 genomförde den reform som satte punkt för den tidigare inflationsanpassningen.

Pensionärer runt om i landet har demonstrerat i flera månader för denna anpassning. Nu har kommissionen antagit att pensionerna ska justeras enligt ”den reella inflationen”. Vad det dock innebär konkret återstår att specificera.