Det är första gången sedan krisen startade 2008 som arbetslösheten hamnar under 15-procentstrecket. Däremot var minskningen den svagaste på tre år. Mellan juli och september skapades 183 900 nya nettojobb.

Det visar den senaste statliga kvartalsenkäten, som ligger till grund för EU-jämförelser. Den nuvarande arbetslöshetsnivån kan jämföras med de nära 27 procent arbetslösa som registrerades vintern 2013.

Antalet arbetslösa uppges i dagsläget uppgå till drygt 3,3 miljoner. Det är i sin tur nästan hälften så många som de nära sex miljoner som var utan jobb när krisen i Spanien var som svårast.

Ungdomsarbetslösheten har i sin tur sjunkit till 33 procent, efter att ha varit uppe i mer än 50 procent.