Det ekonomiska övervakningsorganet Airef konstaterar att Spanien godkänt direktstöd till företagen som är både mer begränsade och som antagits långt senare än i övriga Europa. Medan länder som Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Irland, Portugal och Belgien lanserade sina stödprogram i mars och april 2020, gjorde den spanska regeringen det först i mars 2021. Det skriver tidningen El País.

Dessutom är Spanien det enda landet att begränsa stödet till de mest utsatta sektorerna. Spanien är vidare bland de länder som avsatt minst pengar till företagsstöd, beräknat på andelen av BNP. Enligt Airefs kalkyler är Nederländerna det land som lagt mest resurser på företagsstöd, fyra procent av BNP. Därefter kommer Tyskland med 3,5 procent, Italien med 1,5 procent och Frankrike med en procent. För Spaniens del rör det sig om 0,6 procent av BNP, vilket ligger i nivå med Portugal och Belgien, men över Irland.

Den enda hjälpen under fjolåret var den som kom direkt från regionerna, en summa som Airef beräknat till mellan 680 och 730 miljoner, långt ifrån vad som utbetalats i andra länder. Centralregeringens stödpaket uppgår till sju miljarder euro, men har ännu inte delats ut. I slutet av maj överfördes pengarna till de autonoma regionerna, som har ansvaret för utbetalningarna.