Efter att ha rasat under 2022 med 5,55 procent har Madridbörsen stärkts i januari med drygt 10,1 procent. Tendensen är liknande hos de flesta börser, med Milano i topp med en stärkning sedan årsskiftet på 11,51 procent.

Orsaken till värdestegringen uppges främst vara ökat förtroende från investerarna, efter siffror som visar en starkare tillväxt än väntat och att den höga inflationen stadigt sjunker.