Beslutet av den tyska prövningsdomaren offentliggjordes 5 april och utgör en kalldusch för den spanska regeringen. Det innebär i praktiken att om Puigdemont slutligen överlämnas till Spanien kommer han endast att kunna ställas till svars för anklagelser om förskingring, som ger maximalt tolv års fängelse.

Puigdemont har beviljats villkorlig frigivning, trots att den tyska statsåklagaren yrkade på fortsatt häkte, på grund av stor risk för att Puigdemont åter ska försöka fly. Domaren finner i sitt utlåtande att anklagelserna mot Puigdemont för revolt inte kan likställas med den tyska brottsbenämningen högförräderi, som kräver en hög grad av våld och hot.

Beslutet har firats som en stor seger av de katalanska separatisterna och vissa öppnar till och med dörren för att Puigdemont åter ska tilldelas uppdraget att försöka bilda regering i Katalonien.