Regeringen förbereder ett dekret som är unikt i sitt slag och som innebär att bruket av grundvatten i området kommer att begränsas, även för de jordbrukare som har lagliga brunnar. Detta efter att experter slagit larm om att grundvattnet både sinar och håller på att bli odrickbart. Det drabbar inte minst nationalparken Coto de Doñana, som är ett av Europas viktigaste fågelreservat och förklarat världsarv av Unesco.

EU-kommissionen har nyligen anmält Spanien till Europadomstolen för att myndigheterna inte stävjat den olagliga exploateringen av vattnet i området.