Den nya regionalregeringens inventering av den andalusiska administrationen har dragit igång och inte oväntat ser det ut at raskt dyka upp komprometterande saker under mattorna. Enligt Junta de Andalucías talesman Elías Bendodo har mer än en halv miljon väntande patienter undanhållits från den statistik som redovisats till de statliga myndigheterna. Den verkliga vårdkön i dagsläget i Andalusien skulle uppgå till 843 000 patienter, vilket är mer än dubbelt så många som vad som hittills angivits.

Den tidigare regionalstyrelsen anklagas för att endast ha registrerat köande patienter när de väl fått en tid för operation eller besök hos specialist. Det innebär att de som ofta får vänta veckor eller till och med månader innan de ens får en tid har ej räknats med i vårdkön.