Hur känns det att ta över posten som kammarens ordförande?
– Det är för mig en stor glädje. Det är mycket hedrande att vara ny ordförande för Svensk-Spanska Handelskammaren, en institution som jag delar många värderingar och förhoppningar med. Värderingar som hållbarhet, transparens, jämställdhet och förnyelse. Det är principer som jag följer både privat och professionellt, då de även är i förled på IKEA. Jag kan på så vis inte känna mig bekvämare på posten.

Vad betyder det för dig att du är den första kvinnan på posten?
– Det är både en ära och ett stort ansvar. Som jag nämnde i mitt tidigare svar delar jag med kammaren inte minst jämställdhet som en prioriteringsfråga. Det faktum att min utnämning är ett prov på detta gör att utmaningen är desto större att göra ett utmärkt jobb. Det är en utmaning som jag tar mig an med med stor motivation och lust att bidraga allt jag kan för att kammaren ska fortsätta att växa.
– På IKEA satsar vi stort på kvinnor och är fast beslutna att främja jämställdhet och mångfald. I april undertecknade vi vår Andra Jämställdhetsplan och vi har ett pilotprojekt som går ut på att främja anonyma meritförteckningar. Statistiken styrker vår satsning på lika villkor mellan män och kvinnor. Nära 52 procent av alla direktörsposter innehas av kvinnor, det är kvinnor som styr 13 av IKEA:s 17 varuhus i Spanien om vi räknar direktörer och vice direktörer. Sedan 2010 har vi nyanställt 38 kvinnor som var gravida, 28 pappor har åtnjutit reducerad arbetstid och ytterligare 52 full tjänstledighet för att ta hand om sina barn.

Vilka är Handelskammarens främsta funktioner för dig?
– För mig är den främsta funktionen att främja handelsrelationerna och det kulturella utbytet mellan Sverige och Spanien. Kammaren utgör en mötesplats för företagare från båda länder, vilket underlättar handel, kultur och socialt utbyte. Här uppstår nya lovande affärsmöjligheter genom kunskapsutbyte och utvecklade kontakter inom ramen för vårt stora nätverk.

Är det några speciella frågor du vill driva som ordförande?
– Jag tycker kammaren har gjort ett fantastiskt arbete sedan den grundades. Jag vill först och främst bibehålla den nuvarande aktiviteten och när jag väl landat på posten kommer jag att studera eventuellt nya möjligheter.

Tror du att din post som kommunikationschef på IKEA i Spanien kan utgöra en extra tillgång för kammaren?
– Kommunikation och lyhördhet är strategiska tillgångar för IKEA för att få ut sina produkter, budskap, värderingar och svensk kultur till marknaden och landet. Som kommunikationschef utnyttjar jag dessa tillgångar maximalt och min senaste utnämning innebär att jag kommer att öka ytterligare mitt arbete med att främja svenska värderingar i Spanien.

Vilken är din personliga relation till Sverige?
– Jag känner mig mycket identifierad med svenska värderingar och ideal. Jag har nu arbetat på IKEA i två år och har helt assimilerat grundarens idéer att skapa en bättre vardag för de flesta. När Ingvar (Kamprad) avled kunde jag jag verkligen förnimma hur älskad han var av de 8 700 anställda på IKEA España. Jag ser varje dag hos mina kollegor hans arv: hans blygsamhet, hans värderingar, hans svenska rötter och ideal. Jag har börjat läsa svensk historia liksom böcker som Nils Holgerssons underbara resa och vill också resa med familjen och lära känna landet bättre.

Hur ser du på handelsrelationerna mellan Sverige och Spanien i dagsläget samt i den närmaste framtiden?
– Handelsrelationerna är vid god hälsa, trots de naturliga effekterna av den ekonomiska världskrisen som var kännbar. Det är inte minst anmärkningsvärt den investering som svenska storföretag gjort i Spanien sedan 70-talet och som kraftigt ökat utbytet av varor och tjänster mellan de två länderna. Det faktum att 62 procent av medlemsföretagen i kammaren är svenska mot 38 procent spanska visar att än idag är de svenska investeringarna i Spanien större än de spanska i Sverige.

Varför menar du att man bör gå med i Svensk-Spanska Handelskammaren?
– Det är viktigt att betona kammarens funktion för att stärka handelsrelationerna mellan Sverige och Spanien. Jag vill därför uppmuntra företag, stora som små, från båda länderna som önskar vidga sina horisonter att gå med i kammaren. Här kommer de nämligen finna en gedigen plattform, med mer än 65 års historia, som kan bidraga med kunskap, utbildning och information. Det är grundläggande tillgångar för framgångsrikt företagande. Jag anser att kammaren kan vara speciellt gynnsam för småföretag, som oftast är de som har mer begränsade resurser och som kan gynnas speciellt av kammarens tjänster. Det inkluderar de sociala och kulturella sammankomsterna, som utgör utmärkta tillfällen att utbyta erfarenheter och utveckla medlemmarnas kontaktnät. Det är något som kan vara mycket intressant för ett litet eller mellanstort företag i Spanien som önskar arbeta mot Sverige, eller tvärtom.