Expertsvar:2021-01-09 18:40:17

Hej,
Du är välkommen att läsa Mats Björkmans blogginlägg i ämnet, som publicerats idag: https://www.sydkusten.es

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-01-09 22:59:47
Tack, det var ett bra och klargörande svar i bloggen. Men om man verkligen menar allvar varför lagstiftar man inte bara på landsnivå och säger att turister inte får inträde vid perimeterkarantän? Det finns ju åtskilliga vittnesmål om turister som anlänt trots perimeterkarantänen. Lite märkligt är det allt.

.

2021-01-10 11:07:46
Det är inte lätt att förstå alla regler. Inte ens för spanska myndigheter. Spaniens yttre gräns är öppen. Så långt är alla översens. Men när och om man får resa in i landet råder olika uppfattningar.

Spanska ambassaden i Sverige skriver att man bara får resa in i perimeterstängda områden om man har giltigt skäl. Turism är inte giltigt skäl.

Spanska ambassaden i Tyskland har en annan uppfattning. Där står på deras sida
"Kan jag komma in i Spanien från ett EU-land, Schweiz, Norge, Island, Liechtenstein eller Storbritannien?
Ja. Oavsett nationalitet kan vem som helst komma in i Spanien som har börjat sin resa i ett av de nämnda länderna."
Är man däremot medborgare i ett tredjeland kan man bara resa in om man uppfyller uppställda krav.

Att det är ologiskt och märkligt att en person inte får resa från t.ex. Albacete till sitt fritidshus i Alicante när en person från t.ex. Stockholm får resa till samma fritidshus är något man kan bli fundersam på.

Hur kan det vara så?

Men vem har rätt och vem har fel? Spanska ambassaden i Sverige eller spanska ambassaden i Tyskland?
Gunnar

2021-01-12 22:16:13
@Gunnar

Och om jag förstod ditt senaste inlägg i en annan tråd så tycker även ”Policia Local” att man får flyga in i Andalucien.

Kan du bekräfta det och vilken ”Policia Local”?


me

2021-01-12 22:38:56
me,
jag bor i Alicante-provinsen i regionen Valencia.
Här visar regionens officiella turist-sida följande.
https://www.visitvalencia.com
Helt ok att flyga in från utlandet. Sedan gäller perimeter-reglerna.
Gunnar

2021-01-13 00:48:32
me,
svenska ambassaden har på sin hemsida följande:
De nationella gränserna är fortsatt öppna och det går att flyga till en flygplats i ett område som har begränsat rätten att resa in och ut, till exempel Andalusien och Teneriffa. Turism finns inte med bland de skäl som medger inresa till en region med perimeterkarantän, men i och med att de nationella gränserna är öppna stoppas inte turister som ankommer med internationella flyg.

Väl inne i landet gäller samma regler som för bosatta. Det innebär att turister kan vistas i området de reste in i, men att det inte är tillåtet att resa vidare in i ett område med perimeterkarantän om man inte uppfyller någon av anledningarna nedan:

a) Resa till vårdcentral eller annan vårdinrättning,
b) Arbets- eller företagsrelaterade samt institutionella eller lagliga förpliktelser,
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola,
d) Hemresa till den egna eller familjens fasta bostad,
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer,
f) Besök på bank, försäkringskontor eller för att tanka på bensinstationer i angränsande områden,
g) Hantering av myndighets-, eller juridiska ärenden som är brådskande eller om man har fått en kallelse,
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas,
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp,
j) Force majeur eller vid särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet korrekt ackrediterad

Det är samma information som spanska ambassaden i Tyskland informerar. EU- och Schengen-medborgare får resa in i Spanien om man har negativt PCR test och hälsodeklaration. Väl inne gäller samma regler för resa mellan områden som för bofasta.
Gunnar

2021-01-13 13:58:00
Följande information har spanska ambassaden i Portugal om resor till Spanien. På engelska.
Liksom spanska ambassadens i Tyskland hemsida anges att bara personer från tredje-land (Storbritannien är numera ett tredje-land) måste uppfylla något av angivna krav för att få komma in i Spanien.
Så då kanske man bör lita på dessa uppgifter.
Man får flyga till flygplats i perimeterstängt område om man kommer från EU- och Schengenländer om man uppfyller hälsokraven.

INFORMATION ON ACCESS TO SPANISH TERRITORY

As of July 1, the temporary restrictions to access Spanish territory for citizens of the European Union and Schengen associated countries are eliminated .

Regarding national citizens of a third country , from July 22 to December 31, entry into Spanish territory will be denied unless they belong to one of the following categories:

a) Ordinary residents of the European Union, Schengen Associated States, Andorra, Monaco, The Vatican (Holy See) or San Marino.
b) Holders of a long-stay visa issued by a Member State or Schengen Associated State who are heading to that country.
Gunnar

2021-01-13 15:49:54
Återigen, det borde ha varit enkelt för regeringen Sanchez att lagstifta om att turister från annat EU-land inte får landa på flygplats i region/provins/kommun med perimeterkarantän. Det hade klargjort det hela en gång för alla. Ändå har de inte gjort det, trots att Spanien annars inte är kända för att vila på hanen när det gäller att formulera nya lagar och förordningar. Varför kan man undra?

Kanske får de inte med alla autonoma regioner på ett sådant beslut? Kanske vill de ändå ta emot turister nu när ekonomin blöder, men vill inte skylta med det för att undvika att stöta sig med infödda spanjorer? Någon anledning måste det finnas, för jag tvivlar på att regeringen Sanchez är omedveten om att det har anlänt turister trots gällande perimeterkarantän.
.


Expertsvar:2021-01-15 08:27:01

Detta är ett svar från Spaniens ambassad i Stockholm från 13 januari 2021:
"Hi. Under current situation regions are adopting regulations in order to ban and prevent all non essential travel. Someone from Madrid cannot go to Torrevieja without a valid reason, such as medical emergency, work related or other. Travelling for tourism or to go to holiday home is not considered essential.
In principle, travelers coming from abroad are not asked, since all governments are also recommending to avoid all non essential international travel. Citizens are expected to comply with recommendations. Final permission to access a region, if requested, comes down to border patrol. If you only are travelling for pleasure or rest, I would recommend you to reconsider, in view of the expected situation in the coming weeks and the very probable risk that authorities will increase controls."
Mats Björkman

2021-01-15 10:32:47
Tack, Mats :-)
.

Expertsvar:2021-01-15 10:41:30

Vi har registrerat inlägg på denna tråd från fejkade mailadresser. Dessa har därför raderats.
Mats Björkman/Sydkusten

2021-01-15 11:58:39
Spanien följer de gemensamma EU-reglerna för den fria rörligheten mellan länderna.

En bra sida att se vad som gäller är https://reopen.europa.eu
Senaste uppdateringen: 14-01-2021. Man kan välja olika länder.
Om Spanien.
”Kan jag resa in i ett EU-land eller ett Schengenassocierat land utan att omfattas av extraordinära restriktioner?
DELVIS
Spanien tillämpar EU:s gemensamma strategi för trafikljus när det gäller reserestriktioner, som gäller för EU- och EES-länder.
Det är tillåtet att resa från EU:s medlemsstater och länder som är associerade till Schengensamarbetet.”

Att man rekommenderar någon från att resa mellan länderna är inte det samma som att det är förbjudet.

Spanska ambassaden i Stockholm har en annan tolkning än vad flera spanska ambassader i andra länder har.

Sverige har inte en generell avrådan för utlandsresor som spanska ambassaden påstår.

Den 9 november 2020, förlängdes avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2021.
21 december 2020 återinförde UD avrådan från icke nödvändiga resor till Storbritannien. Det beslutet gäller tills vidare.
Alltså avrådan till ett land. Ett land som dessutom ligger utanför EU.

Gunnar

2021-01-17 12:23:28
Jag TROR och GISSAR bara nu, men efter att bla ha läst två intressanta artiklar ligger det i min värld till så här vad gäller turister från EU-länder:

Flera regioner vill gärna skärpa restriktionerna ordentligt, och även stänga flygplatser för inresande EU-turister. Hit hör bl a Andalusien, medan en del andra regioner såsom Madrid motsätter sig skärpta restriktioner. Enskilda regioner har dock inte rätt att lagstifta mot internationella inresor, utan det beslutet måste tas på regeringsnivå (förmodligen eftersom det berör Spaniens relationer till andra länder). Den spanska regeringen vill inte ta, alternativt får inte igenom, ett sådant beslut. Det står dock enskilda regioner fritt att lagstifta mot inresor från andra regioner, eftersom det då uteslutande är en spansk inrikes angelägenhet och således sorterar under deras autonoma beslutanderätt.

Slutsatsen av detta skulle då bli att det i dagsläget är tillåtet att oavsett orsak flyga från Sverige till valfri spansk flygplats (enligt spansk lag på landsnivå), men att väl där sorterar man under regional/provinsiell/kommunal lag och de restriktioner som vid tillfället råder beträffande inrikes resor mellan regioner, provinser och kommuner. Hur man hanterar utegångsförbud för flygpassagerare som anländer på natten är en annan fråga.

Ovanstående skulle förklara den förvirring som råder angående vad man får eller inte får.

Referenser:
https://www.svenskamagasinet.nu
"Enligt den spanska grundlagen har inte regionalregeringar möjlighet att utlysa en lockdown eller total nedstängning, vilket bara centralregeringen i Madrid kan göra. "

https://www.sydkusten.es
"Regionalstyrelserna måste dock ha uttryckligt tillstånd från det statliga hälsovårdsdepartementet för detta.

Hittills har centralregeringen avfärdat en ny hemkarantän. I väntan på en eventuellt ändrad policy fattar de autonoma regionerna i dagsläget beslut om skärpningar av de restriktioner som lyder under deras kompetenser."
.