En studie som presenterats av utvecklingsorganet OECD visar att nära 15 procent av de spanska familjerna där minst en person arbetar, trots det lever i fattigdom. Det är den sämsta siffran i hela EU och överträffas i Europa bara av Turkiet. På världsnivå hamnar endast länder som Brasilien, Costa Rica, Indien och China sämre än Spanien.

Rapporten är baserad på siffror från 2015 och speglar åter igen hur arbetsförhållandena och inte minst lönenivåerna i Spanien kraftigt försämrats sedan den ekonomiska krisen startade 2008.