Det är inte första gången som det presenteras motstridiga siffror för årets nionde månad. Orsaken uppges bland annat bero på att arbetslöshetssiffran registeras en enskild dag, den första i påföljande månad och speglar därmed ej utveckligen under den gångna månaden.

Per 1 september fanns 20 441 fler arbetssökande än månaden före. Antalet inskrivna hos försäkringskassan ökade med 22 899 personer och uppgår i dagsläget till sammanlagt 18,86 miljoner. Undervisningssektorn steg mest i månaden, med 53 308 fler sysselsatta.