Arbetslösheten minskade under 2018 med 6,2 procent. Siffran vid årsskiftet är den lägsta sedan 2008. I december sjönk antalet registrerade arbetslösa med 50 572 personer.

Förra året tecknades sammanlagt 22,3 miljoner anställningskontrakt, av vilka 20 miljoner var tillfälliga jobb. Av de nuvarande arbetssökande utgör kvinnorna drygt en halv miljon fler än männen.