Det bor människor av mer än 130 olika nationaliteter i Marbella och nära en tredjedel av den mantalsskrivna befolkningen består av utlänningar. Ännu fler beräknas bo delar eller året runt i kommunen, utan att de registrerar sig. Det vill kommunledningen få ordning på, då en viktig del av de statliga bidrag som landets kommuner får är baserat på den mantalsskrivna befolkningen.

Marbellas borgmästare Ángeles Muñoz poängterade vid mötet i kongresspalatset att inskrivningen hos kommunen kan göras oavsett om man bara vistas en liten del av året och det har inga som helst skattemässiga konsekvenser för den registrerade. Däremot är det närmast en skyldighet att mantalsskriva sig, för att kommunen ska få tillräckligt med medel för skolor, sjukvård, polisväsende med mera.

I syfte att öka antalet inskrivna kommer Marbella kommun i juni att starta en ny mantalsskrivningskampanj, som kommer att vända sig inte minst till utlänningar. Det handlar inte bara om att skriva in sig för första gången, utan EU-medborgare måste även förnya sin inskrivning vart fjärde år.

Enligt kommunens utlänningssekreterare Oti García Díaz-Ambrona får innevånarna en påminnelse när det är dags att förnya registreringen, men många deltagare uppgav att de aldrig mottagit något sådant brev, trots att de bott många år på samma adress i kommunen.

Vidare poängterades vid mötet att det inte räcker med att vara mantalsskriven för att få rösta i lokalvalet. Om man aldrig röstat tidigare måste ett särskilt formulär ”Voluntad de voto” undertecknas, där det anges uttryckligen att man vill rösta. Detta formulär kan lämnas in via ombud exempelvis till kommunens utlänningsavdelning. För att få rösta i lokalvalet i maj nästa år måste bekräftelse ske senast 15 december.

Deltagarna blev även visade utlänningskontorets nya lokaler, som är inrymda i kongresspalatset. Ángeles Muñoz poängterade att det finns en mängd utrymmen som de olika utlänningsföreningarna är välkomna att bruka.

Vid mötet deltog representanter från bland annat SWEA Marbella, Club Nórdico Cultural, Spansk-Nordiska Sällskapets lokalavdelning i Marbella samt Svensk-Spanska Handelskammaren.