Myndigheten gjorde 2002 en omdragning av kuststräckan, som medförde att de berörda restaurangerna hamnade på allmänt område. Med grundval av detta vägrade Kustdepartementet i augusti att förnya deras tillstånd. Det handlar om verksamheter som befinner sig vid stränderna Alicate, Costabella, Real de Zaragoza, El Cable, La Víbora, El Realejo samt Río Verde.

Kommunfullmäktige i Marbella har antagit en motion om att överklaga beslutet, för att undvika att de berörda restaurangerna tvingas stänga och jobben går förlorade. I debatten i fullmäktige utbytte styrande PP och oppositionspartiet PSOE ömsesidiga anklagelser om uteblivna åtgärder för att skydda verksamheterna.