En allmän översyn av de kommunala bestämmelserna fokuserar uteslutande på kunder och de som på ett eller annat sätt främjar köp av sex och inte på de prostituerade själva. Den som köper eller försöker köpa sex både på öppen plats eller i en lokal där det tydligt annonseras sexuella tjänster, kan få böter på mellan 750 och 1 500 euro. Summan kan fördubblas om det sker inom en radie på 200 meter från exempelvis skolor, kulturella eller andra sociala evenemang och liknande, så brottet i så fall klassas som extra grovt.

De skärpta bestämmelserna omfattar vidare marknadsföringen av sexuella tjänster via reklamskyltar eller flygblad. Detta kan i sin tur beivras med böter på upp till 750 euro.